Velni maina bērnus.

8. Pētersonu Kārlis no Rozenšteina Annas Saldū. "Latv. māte ar bērnu". Jkr. VI. LP, VII, I, 162, 11.

L. mājās sievai bijis 1 1/2 gada vecs bērniņš. Bērns reiz viens pats dzīvojis kambarī. Te māte sētsvidū izdzird savu bērnu nejauki iekliedzamies. Kambarī ieskrējusi atron, ka bērniņam atgriezta galva atpakaļ (ģīmītis uz muguras pusi). Kambarī ieskrienot, mātei nācis tā kā tāds auksts vējš pretim. Bērns augot nevarējis labi paiet: panti bijuši kā salauzti. Ar lielām mokām raudzītājai izdevies galvu kaut kā sagriezt atpakaļ. Bērnam galvu bijusi atgriezusi vella māte.