Velni maina bērnus.

9. Pētersonu Kārlis no Odenes Tetelmindē «Latv. māte ar bērnu», Jkr. VI. LP, VII, I, 163, 18.

Sieva atstājusi savu bērniņu istabā, kuŗā puisis gulējis slims. Puisis redzot: iznākot no pabeņķes veca sieviņa, paņemot atstāto bērniņu, ieliekot bērza klucīti gultā un pazūdot pabeņķē. Ienākusi māte un atradusi bērnu blaujam. Puisis izstāstīlis mātei notikumu un devis padomu nolikto bērnu sviest krāsnī. Iemests palicies par klucīti.