Velni maina bērnus.

10. A. Lerchis-Puškaitis no Ripenes Džūkstē. LP, VII, I, 164, 22.

Nekristītu bērnu nevar vienu šūpulī atstāt, citādi rāvējs (vells) rauj ārā. Reiz viena aukle atkustējusi nost no šūpuļa rāvējs sācis bērnu raut. Šī vēl laikā atskrējusi, saķērusi bērnu, bet tik tik vēl varējusi noturēt - tīri no rokām rauts laukā, lai gan lauka durvis bijušas aizslēgtas, ka neviens pats nebūtu varējis ienākt.