Velni maina bērnus.

17. H. Skujina Aumeisteŗu pag.

Vienam aumeisteriešu saimniekam velns aiznesis bērnu un viņa vietā atstājis savu. Velna bērns audzis pie saimnieka un viņš to tur-ējis par savu. Bet bērns bijis tāds nelādzīgs, traki ņerkstīgs un negājis ilgi kājām, tik pa zemi rāpājies. Viņam arī nav bijis cilvēku valodas un tas gaudojis suņa viežā (veidā).

Velna bērns izaudzis liels un nodzīvājis labi gados. Bet liels būdams, viņš bijis traki rijīgs un negalīgs. Viņš gāzis tik putru kaklā un rijis tādas vien maizes ņukas. Vasarā viņš gulējis gubenī un ziemā dzīvājis pa riju. Istabā viņš nebijis piedabūjams uz gulēšanu.