Velni maina bērnus.

19. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Vienai mātei bijis traki smuks puika. Vienu nakti mātei nenācis miegs un viņa dzirdējusi, ka ap pusnakti viens klusi ienāk istabā un pieiet pie šūpulīša. Māte pacēlusi galvu un ieraudzījusi, ka pie šūpulīša ir tāds savāds sarkans gaišums un ka bērns ceļas no šūpulīša ārā. Tas bijis velns, kas gribējis bērnu nozagt. Māte manīiusi, ka nav labi, un sākusi tēva reizi skaitīt.

Velns nometis bērnu un izskrējis no istabas ar visu loga rāmi.