Velni maina bērnus.

20. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

Vecākiem piedzimis bērns, kas pēc kādām dienām sācis tik briesmīgi raudāt, ka nemaz vairs nav apmierinājies. Vecāki savās bēdās nezinājuši, ko darīt un pie kā griezties. Te ienācis viens ceļinieks, kas pamācījis nelaimīgo māti šā: «Aizkurini krāsni, paņem bērnu no šūpuļa un taisies mest to ugunī iekšā! »

Māte tam padomam paklausījusi, un kā viņa taisījušies bērnu mest krāsnī, tā ieskrējis pa logu pats velns un iekliedzies: «Še tev tavs maita, un atdod man manu bērnu!»

To sacīdams, velns paķēris no šūpuļa ielikto bērnu un iesviedis īsto bērnu atpakaļ.