Velni maina bērnus.

22. A. Gari-Juone no 90 g. v. sieviņas Domopolē.

Vīnai kalvīnei dzyma puika, bārns auga, ka prīca vērtīs.

Kas tyka, natyka bārnam - palyka bezgola namīrīgs. Kotru nakti kalvīnei mīga ni acī. Sazasirdīs jei un vīnu nakti leiguodama soka: «Ka tevi našķeists pajemtu!» Ar tīm vuordim bārns kai par muti systs, vairuok i napapeikstēja. Nyu guļ jei mīrīgi leidz reitam. Reitā atsamūduse verās, ka šyupelī bārna vītā pagaļa.