Velni moka cilvēkus.

7. G. Pūliņa Talsu apriņķī.

Reiz viena meita gājusi īsi priekš pusnakts caur mežu. Bijis ļoti tumšs. Meitai bijis ļoti bailes, un viņa ātri steigusies. Te piepēši iznācis no meža sarkans vīrs, un piegājis pie meitas, piespiedies tai tuvu pie labā sāna. Meita tomēr aizgājusi mājās, bet otrā dienā bijusi slima. Labie sāni stipri sāpējuši. Sagulējusi ilgāku laiku, meita nomirusi. Stāsta, ka šis vīrs bijis pats velns.