Velni moka cilvēkus.

13. Tālumnieks Vec-Piebalgā, «Balss» 1883. g. nr. 31.  LP, VII, I, 956, 15.

Vec-Piebalgas Briņģu saimnieku J. Ozoliņa un G. Ozoliņa mājas robežās, netālu no Ogres, dažas zīmes atrodamas, ka tur deguts dedzināts. Sensenos laikos Ogres majā dzīvojis izslavēts tāšu deguta tecinātājs ar saviem trim dēliem. Dēli bijuši kalēji. Cītīgi strādādami tie sapelnījuši labu tiesu naudas. Te vienā vakarā tie atvara parādījies velna izskatā, briesmīgs tēviņš un draudēdams brēcis: «Atdodiet naudu! Ja ne, tad acumirklī būsit bezdibinā.» Tēvs apdomājies, teicis dēliem: «Labāk atdodiet naudu, nekā savu dzīvību!» Dēli paklausījuši padomam un nesuši naudas mucu no pagraba, laiduši no kalna lejā, tā ka tā zibens ātrumā noripojusi pie briesmīgā tēviņa atvarā.