Velni moka cilvēkus.

15. Skolnieks Verners Jākobsons no sava vectēva Korvas pag.

Korvas pagasta Dunduru mājā, kādā vasarā viens vīrs Indriķis, kulstījis linus. Vakarā visi aizgājuši gulēt uz klēti, bet Indriķis palicis istabā gulēt. Kad bijis piemidzis, tad kāds ienācis istabā un uzgūlies Indriķim virsū. Indriķis saķēris ciet, tas bijis ādains. Kā gribējis pa durvim velnu sviest ārā, tā nebijis nekā.