Velni moka cilvēkus.

18. A. Vaskis Tukumā.

Milzkalnes pagastā Rijkuŗu rijā spokojumies. Pa naktim piedarbā dzirdēta kulšana. Kad gājuši skatīties - nekā nebijis. Saimniekam guļot rijā, reiz to kāds aiz kājām iesviedis rijas krāsnī. Ja nebūtu paspējis izglābties, būtu sadedzis. Reiz rijā kāds šķaudījis uz ārdiem. Viens no gulētājiem sācis šķaudītāju piesmiet: «Ko tu šķaudi kā kaķis. Šķic, šķic pelu ķert!» Šķaudītājs esot bijis pats nelabais un kaitinātāju bijis tā ielocījis mūŗa stabos, ka rītā drusku tik dzīvu atraduši, kad izvilkuši citi gulētāji.