Velni moka cilvēkus.

23. Kārlis Skujiņa Smiltenē.

Gaujienas muižā pie dārznieka strādājusi krieviete. Krieviete vienu dienu gājusi sēņot. Uz ceļa to panācis smalks kungs un teicis, lai nākot viņam līdz uz veco kapsētu, pāri par zaļo tiltiņu, tur esot daudz sēņu. Krieviete kungam paklausījusi un gājusi līdz. Kungs to ievedis tērcē, uzbrucis tai un to salauzījis.

Muižas ļaudis krievieti atraduši vēl dzīvu. Mājā pārvesta, tā lielās mokās nomirusi. Smalkais kungs nebijis nekas cits kā pats velns.