Velni nogalina cilvēkus.

13. Skolniece Elvīra Priediņa no 97 g. v. māmiņas Rendā.

Vienai mātei meita bijusi liela audēja. Tā audusi caurām naktim un dienām. Vienu nakti aužot, tā redzējusi, ka melns vīrs aiznes zārku gar logu. Meita paņēmusi krītu, savilkusi visur krustus un izlaistījusi istabu ar svētu ūdeni. Melnais vīrs staigājis mājai apkārt, bet nav varējis tikt iekšā, visur bijis krusts priekšā. Meita no bailēm metusies uz gultu, kur gulējuši tēvs ar māti, un gribējusi tos uzcelt, bet viņi bijuši kā miroņi. Pa tam melnais vīrs ar zārku bijis ielīdis pa skursteni istabā, jo meita tur nebijusi krustu uzvilkusi. Otrā rītā tēvs ar māti ieraudzījuši savu meitu plāna vidū zārkā guļot nomirušu.