Velni nogalina cilvēkus.

14. A. Vāverāns Krustpils pag. Latvju kultūras kr.

Vienā muižā senos laikos dzīvojis kungs, negants kā pats velns. Te reiz, saulei jau laižoties, muižā iebraucot melnā karietē divi melni kungi un prasot pēc muižas kunga. Bet kungs gadījies pašreiz laukā. Šie dabūjuši to zināt - uz lauku prom. Kučiers ar karieti aizbraucis, bet melnie kungi uz lauka klāt pie muižas kunga. Viens mugurā, otrs ap kaklu un tikko negantnieks i redzēt - muižas kungs pazudis. Bet vecie ļaudis - tie jau visu zin - stāstījuši, ka kungu velni aiznesuši.