Velni nogalina cilvēkus.

16. Skolnieks Kārlis Valteris no 85 g. v. Marijas Valteres Jaunlaicenes pag.

Lintenes muižas rijā bijusi iemūrēta pie krāsns no akmeņiem maza lāviņa, kur rijniekiem pavadīt nakti. Reiz vienā naktī rijnieks. kas tur gulējis, rītā atrasts zemē nomiris. Visi rijnieki nozabijušies, jo cits jau tur viņu nevarējis nobendēt, kā velns, kas laikam nācis sildīties. Rijnieks Rūga zinājis padomu. Viņš nogriezis krietnu sērmūkstes milnu un uz mizas sagriezis deviņdesmitdeviņus krustus. Gājis rijā, kad pusnaktī gailis pirmo reizi iedziedājies, un ar apkrustoto milnu apdauzījis visas rijas sienas, tad velnam vajagot mukt laukā. Bet tomēr neviens vairs negājis rijā gulēt. Bijis jāiet pašam Rūgam. Rītā viņš atrasts tāpat beigts. Nu tikai sapratuši, ka velns atrodoties iekš lāviņas akmeņiem. Izlauzuši lāviņu un akmeņus sasvieduši ezerā, tikai vienu gludu kaļķakmeni stārasts licis pietaupīt suņu būdai, jo tur viens akmens salūzis. Ļaudis tomēr negribējuši to atstāt un iesvieduši arī to ezerā. Tad ūdens sācis stipri burbuļot un ļaudis nu priecājušies, ka velns noslīcis.