Pērkons vajā velnus.

8. K. Blaus Ērgļos. Brīvzemnieka «Sborņik», 6, 2. LP, VII, I, 475, I.

Viens medinieks gaidījis pie siena kaudzes zaķus un vilkus. Ierauga medinieks: kaudzes galā sēž velns Steps un lāpa kažoku: ragavu ilkss tam adatas vietā, resnu resnā virve diega vietā. Bet lūk, sāks tikai pērkona mākoņi celties. Kad jau mākoņi mēnesi aizseguši, tad velns dusmās saucis: «Vai spīdēsi, vai spīdēsi!» Pa tām starpām mākoņi bijuši itin klātumā un medinieks atgājis no kaudzes nost. Te tai pašā brīdī arī zibeņojis, spēriens nodārdējis un Pērkons bija nogalinājis velnu, kas darbā nogrimis, nebūt nebija pamanījis, ka viņa ienaidnieks turp atsteidzies.