Pērkons vajā velnus.

19. H. Skujiņa Aumelsteŗu pagastā.

Vienam saimniekam bijis mājā velns, tas nesis ūdeni, baŗojis zirgus, nesis saimniekam naudu un visādi kalpojis.

Reiz saimnieks uz velnu noskaities un nelaidis to pa nakti istabā. Velns palicis ārā un smilkstēdams skrējis ap māju. Naktī uznācis pērkona negais un nospēris velnu - zili dūmi vien nokūpējuši.