Cilvēka mirstamais laiks ir nolemts.

11. Taurupē. LP, VII, I, 527, 4.

Reiz viena meita jauna gada naktī paņēmusi bībeli, spieģeli, galdiņu un aizgājusi uz riju. Tur nosēdusies pie galdiņa, nolikusi spieģeli sev pretim uz galdiņa, sākusi bībelē lasīt, lai redzētu, kāds būs viņas brūtgāns. Pēc maza brītiņa ieraudzījusi spieģelī, ka pa durvim divi vīrieši nesuši zārku ar mironi iekšā. Viņa no tam briesmīgi pārbijusies, palikusi piepēži slima un drīzumā nomirusi.