Cilvēka mirstamais laiks ir nolemts.

12. Skolotājs J. Kalniņš Garkalnē. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 527, 5.

Viena kundze pavadījusi vecu gadu un gaidījusi jaunu. Kad bijusi pašu reizi pusnakts, tad uzsaukusi kalponei&127; lai iet un skatās krāsnī. Kalpone iet, bet satrūkusies iekliedzas. Kundze prasa: kāpēc tā esot kliegusi? Meita dusmodamās atbild, kāpēc kundze viņu esot pievīlusi, jo pats kungs pliks esot ielīdis krāsnī. Kundze to pašu gadu nomirusi; bet kungs nu apprecējis kalponi.