Cilvēka miršana.

5. P. Šmits no P. Zeltiņas Rigā.

Vienai mātei bijuši divi dēli, no kuŗiem viens bijis dzimis lielā piektdienā. Reiz otrs dēls saslimis un kādu vakaru veselais dēls izsaucies: "Skaties, māmiņ, kas ap brālīša gultu eņģelīšu!" Māte atbidējusi, ka viņa nekā neredzot, bet slimais dēls tai pašā vakarā nomiris.