Cilvēka miršana.

11. A. Vaskis Tukumā.

Jaun-Kaipjos kara laikā noticis sekošs gadījums. Mājas kalps Pētersons ar saimnieku sēdējuši istabā pie galda. Piepēži durvis atveroties, pa tām ieskrienot balts šunelis un pie zāles durvim nozūdot. Ejot skatīties, kur tas palicis, bet nekur atrast, kaut gan zālē kumode vien bijusi un nekur nevarētu būt šunelis apslēpies. Bet ko iznākot no zāles ārā, ta zālē trokšņojot, it kā kāds drēbes mautu. Iegājuši no jauna un izmeklējušies, bet nekā neatraduši. Pēc kāda brītiņa pienākusi telegrama, ka saimniece Tukumā slimnīcā mirusi.