Cilvēka miršana.

12. A. Vaskis Tukumā.

Zemītes kapsētā bijis - varbūt esot arī vēl tagad - zvans, kas paziņojis par katra mirēja nāvi, kas ticis glabāts šai kapsētā. Taisni tanī laikā, kad kāds miris, tas nozvanījis tik reizes cikos pulksteņos tas miris. Tas zvanījis arī visklusākā laikā, tā kā vējš nav bijis domājams. Minētā pagasta Jaunkaipjos bijis bērns slims. Bērna tēvs braucis nakti atpakaļ no ārsta. Ko ticis pret kapsētu, tā zvans nozvanot vienu. Šim tūlīt palicis tā savādi, jo nakts bijusi ļoti klusa. Kad iebraucis mājās, bērns bijis tikko miris un pulkstens rādījis drusku pāri vienam.