Dvēsele iziet no cilvēka maza dzīvnieka veidā.

11. Skolnieks A. Mencis Puķeles Sētniekos.

Vienā muižā dzīvojis ļoti nikns vagāris. Reiz tas palīdis rijā zem klājiena, lai novērotu, kā kūlēji kuļ. Bet kūlēji zinājuši, ka vagāris zem klājiena. Ap to vietu devuši ar spriguļiem, cik vien spēka. Uzreiz caur salmiem augšup izskrējusi zili-zaļa liesma un pa jumta čukuru izskrējusi laukā. Bet vagāris bijis arī beigts. Šī zili-zaļā liesma esot bijusi vagāra dvēsele.

P i e z ī m e. Sal. XII sējuma 29. pasaku. P. Š.