Veļi māžojas.

2. T. Klemenss, «Spoku stāsti, 1873», 14.

Pētera-Pāvila naktī biju ciemā aizkavējies, jāju pašā pusnaktī uz mājām, un man vaijadzēja gar Būbenānu kapiem jāt, kur ļaudis daudzināja, ka tur spokojot. Netālu no kapiem nokļuvis, redzu pie kapsētas vārtiem baltu cilvēku ar izkapti ejam. Sabijies jāju ar lielu riņķi lēkšus uz savu dzīvokli, un no tā laika neiedrošinājos ir dienas vidū viens pats šiem kapiem tuvoties. Nezinu, vai daru pareizi?