Veļi māžojas.

3. Kārlis Skujiņa Valmierā.

Divi zēni gājuši caur Rūjienas Skudriņu kapsētu. Bijusi gaiša mēness nakts. Uz celiņa zēni piepēži ieraudzījuši garu, garu baltu vīru. Vīrs vilcis baltās drēbes uz augšu, zem kuŗām bijuši redzami miroņa kauli. Zēni pārbijušies un laiduši ļekas vaļā.