Veļi māžojas.

4. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Spiksta silā, Aumeisteŗu pagastā, pie Niedrupītes ap pusnakti stāvot balts vīrs ar palagu apsedzies. Zem palaga esot kalli kauli redzami. Tas esot tas cilvēks, ko priekš ilgiem gadiem slepkavas nokāvuši.