Veļi māžojas.

6. Skolnieks A. Vanags Strenčos.

Pie Vecbrenguļu Annas muižas atrodas vecs ozols. Šo ozolu sauc par Grobi. Viņa nosaukums cēlies klaušu laikos. Annas muižā dzīvojis vagārs Grobis. Šis vagārs bijis ļoti nežēlīgs un bieži vien kāvis strādniekus. Kad vagārs nomiris, tad visi iedzīvotāji muižā runājuši, ka Grobis dzīvojot pa naktim ozolā. Bijuši arī gadījumi, kad mirušais Grobis saķēris strādniekus, bet nav varējis tiem nekā padarīt. Pēc kādiem mēnešiem Grobis no ozola aizbēdzis, bet ozolu nosaukuši par Grobi.