Veļi māžojas.

9. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

Vienam vīram nomirusi pirmā sieva un tā tāda savādīga bīsi, darīsi visādīgas nešķīstas darīšanas un pinusies ar pašu vellu. Vīrs apprecēš otru sievu un reiz, svētdienā, braucis uz baznīcu. Kā nu vīrs dabraucis pie kapsētas, tā šim danākusi pirmā sieva un prasīsi, lei dodot šai ar vāģos vietu. Vīrs savu nomirušo sievu redzēš, bet otra sieva gan neredzēsi. Vīrs pavirzījies vāģos tālāku un devis šai vietu. Šī ar tūli vāģos iekšā. Nu vīrs braucis un zirgs pa mazu gabalīnu bīš vienās baltās putās.