Veļi māžojas.

10. Skujiņa no 72 g. v. Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

Šķā reiz manam tēvam gadījies. Tēvs ar māti pusnaktī braukuši gar Ērģemes kapsētu. Bet kā šie pret kapsētu, tā nākušas div jaunas preilenes pretī. Māte pazinusi preilenes un sacīsi: «Labvakar, Turņu muižas preilenes!» Tūlī abas preilenes iesēdušās vezumā un zirgs ar vais ne soli no vietas. Gan tēvs ar labu, gan ar ļaunu, bet zirgs nekustējies ne no vietas. Gāš jau pāri pusnaktij un dziedāš gailis. Nu, uzreiz, abas preilenes pazudušas.