Veļi māžojas.

12. Elvīra Priediņa no 97 g. v. māmiņas Rendas pag.

Liel-Rendas pilī senāk dzīvojis barons Brinķis. Kad viņš nomiris, tad pilī sācis spokoties. Pēc pusnakts viņš staigājis pa pili, visu apskatīdams. Bieži vien viņu varējuši sastapt uz trepēm: kautkas balts nozibējis gar acim un bijuši dzirdami soļi, bet kad skatās, nekā nevar saredzēt. Tai istabā, kur viņš miris, no pulksten divpadsmitiem līdz vienam esot dzirdama žēla vaidēšana, bet bargā balsī. Kad par šo laiku grib istabā ieiet, tad nevar durvis attaisīt, un kad pēc pulksten vieniem iet, tad sienas ir slapjas; pēc kāda brīža tās paliek atkal tādas pašas kā bijušas.