Veļi māžojas.

15. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

Vecais Aumeisteŗu lielckungs bīš jau sen nomiris un aprakts. Vienu nakti rijnieks izgāš no rijas laukā un  sēdies uz duru sliekšņa. Varēš būt tā ap pusnakti. Uzreiz rijnieks dzirdēš, ka vienc ātri dabrauc un drīz vie pamanīš četvarku, kas piegrūdusi pie rijas. Četvarkā sēdēš nomirušais lielckungs un prasīš rijniekam, vai Andrejs - tas bīš lielkunga sulainis - esot mājā. Rijnieks sacīš, ka esot gan, un vecais lielckungs tūlī akal aizbraucis uz muižu. Tā nu vē vairākim gadījies veco lielkungu pēc nāves redzēt.