Veļi māžojas.

16. H. Skujiņa no K. Veinberga Aumeisteŗos.

To, lūk, man vecais Jēzaps stāstīja, tas pats, kas vēlāku pakārās, ka šis pats ar savām acim redzēš, ka pa pašu pusnakti vecais Aumeisteru lielckungs nācis no kapa ārā un uz balta zirga aizjāš uz draudzes skolas pusi un taisni vie jāš - vai purs, vai tīrums - un zirgam kājas nemaz ar pie zemes nemetušās un aizgāš, ka šņācis un krācis vie.