Veļi māžojas.

17. E.Poriete Lubānā. A. Aizsils.

Lubānas kapsētā atrodas maza mājiņa; ļaudis to iesaukuši par veco kapliču. Patiesībā tā nemaz kapliča nav. Senāk Lubānas lielkungam bijusi skaista meita, bet drīz nomirusi. Apglabāta tepat Lubānas kapos, nezin kādu iemeslu dēļ nevarējuši aizvest uz dzimtas kapiem. Ļaudis izrunājuši, ka meita naktīs staigājot, spokojoties. Lielskungs ticējis māņiem un uzcēlis mājiņu virsū, lai meita vairs nestaigā. Pēc tam ļaudīs runas apklusušas. Stāsta arī, ka tur nav vis lielkunga meita apglabāta, bet, nezin kādiem nolūkiem, mācītājs to licis uzcelt. Kapu svētku dienās mācītājs tur iegājis un palicis labu laiku, bet draudze klusu gaidījusi. Daudzi mēģinājuši izzināt, ko mācītājs dara kapličā, bet nevienam tas nav izdevies.