Veļi māžojas.

24. J. Luters Otaņķē pie Nīcas. K. Lielozola kr.

Līze Zāģere dienējusi pie kungiem. Nomirusi veca sieviņa. Līķi nolikuši Aizputes pils muižas kapličā. Katru vakaru meitai bijis jāiet uz kapliču pie miroņa sveces dedzināt. Sveces gali, kas atlikuši, bijis meitām pa naktim jādedzina. Meitas bija redzējušas, ka pa vakariem, kad iededzina sveces galus, nākot miroņi kambarī un staigājot. Meitas bija pateikušas to Līzei. Vienu vakaru Līze Zāģere iegājusi kambarī pārliecināties. Tiešām, tikko sveci aizdedzinājusi, te mironis atkal klāt un teicis, lai sveci nededzinot. Tikko mironis bijis izteicis, svece apdzisusi un mironis pazudis. Meita iededzinājusi lampu un strādājusi atkal tālāk.