Veļi māžojas.

25. E. Grīnfogele Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

Mana mātes māte dzīvojusi Sārcenes nabagu namā. Tur dzīvojis arī viens vecs vīriņš. Negribis vārdā, kas vēlāk nomiris. Pēc paglabāšanas vecis vēl katru nakti rādījies nabagu mājā. Viņš nosēdies savā gultā, kāsējis, smagi nopūties, gluži kā to dzīvs būdams mēdzis darīt. Brīžam viņš grabinājies arī pie loga. No sākuma vecītes aiz bailēm nevarējušas nevienu nakti gulēt, bet vēlāki apradušas. Kad dzirdējušas troksni pie veča gultas, tad tik noteikušas: «Nu jau atkal vecais Negribis atnācis!» Pēdīgi viņa gultu iznesuši laukā un no tā laika vecais vairs nabagu mājā neesot rādījies.