Veļi māžojas.

38. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteros.

Un to ar man māte stāstīja, ka vienai meitai Bulīna kalnā, Aumeisteŗu pagastā, nocirsta galva. Tā meita ar bīsi piedzīvāsi bērnu, Bet nu ar to vie nepalicis un pašā dienvidū, tai vietā, kur meitai galva nocirsta, nocirstā galva rādīsies, uz riņki vie dencosi un tā vie sacīsi:

«Maukas bīš, maukas būs! Maukas bīš, maukas būs!»