Veļi māžojas.

47. No kāda Z. Bērziņa skolnieka Limbažos.

Netālu no Umurgas atrodas mazs purviņš, kas apaudzis ar bērziem. Pēc vecu ļaužu nostāstiem tur pusnaktī rādoties visādi ķēmi un dzirdot raudam mazu bērnu. Reiz vecos laikos nakti tur gājusi gaŗām kāda vājprātīga sieviete ar bērnu uz rokas. Bērns raudājis un nokaitinājis māti. Tā bērnu nožņaugusi un aprakusi purviņā zem cinīša. Sieviete pati, baidīdamies no soda, aizbēgusi. Katru nakti ap pusnakti redzot mazo bērnu uz cinīša sēdam un raudam.