Veļi māžojas.

48. Ņina Gruzna Stukmaņos.

Reiz darbinieki braukuši uz māju. Sacēlies negaiss. Darbinieki sagājuši stadulā nogaidīt, kamēr negaiss pāriet. Tā kā bijis jau vēls, tad darbinieki nolikušies gulēt. Pēkšņi, tā ap divpadsmitiem, viens darbinieks dzird: «Celies, brāl', ko tu guli!», Darbinieks atmostas un redz: jauns cilvēks ar sarkanu lakatiņu ap kaklu šo uzrunā: «Es esmu tavs brālis.» - «Man brāļa nav» atbild darbinieks. Tas ar to sarkano lakatu saka: «Mani māte mazu ar šo lakatu nožņaudza, bet nu jau drīzi būs divpadsmit, man jāiet. Kungi jau būs mājā.»