Veļi māžojas.

49. Kārlis Skujiņa Smiltenes pag.

Mežā, tur kur saejot kopā Smiltenes, Raunas un Alūksnes robežas, esot liela veca priede ar izgrieztiem krustiem. Ap priedi augot alkšņu smalce. Ja gadoties lietus negaisa laikā gar priedi iet, tad dzirdot bērnu un sievietes raudāšanu. Veci ļaudis stāstot, ka pie priedes - zviedru laikos, kāda māte nokāvusi aiz liela bada savus bērnus un pati sevi.