Veļi māžojas.

51. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Gaujienas pagasta Cāvarkalnā bijuši ziemeļu karu laikos apcietinājušies krievi un apšaudījuši no ozola koku lielgabaliem zviedrus, kas bijuši nocietinājušies Gaujienas akmeņu pilī. Gar kalnu naktīs neviens nedrīkstot iet, jo gājējus baidot ēni un mokot žņaudzēji.