Veļi māžojas.

54. Anna Brigadiere Kalnamuižā. LP, VII, 97, 11.

Netālu no Kalnamuižas bijuši Zviedru kapi. Vienreiz mācītājs, tumšā naktī pa šiem kapiem braucot, dzirdējis: kāds dodot labvakaru. Mācītājs it laipni atņemot. Bet kučieris izbrīnījies: «Kā jūs, cienīgs tēvs, cūkai dodiet labvakaru?» Bet mācītājam bija rādījies cilvēks, nevis cūka. Nu mācītājs izkāpis no ratiem, apsvētījis to vietu un tad tur vairs nav ķēmojušies ķēmi.