Veļi māžojas.

55. H. Skujiņa no K. Veinberga Aumeisteŗos.

Reiz, Aumeisteŗu muižā, dzīvāsi veca preilene, tā bīsi varēn neganta un priekš simtu gadu Aumeisteŗu pagasta bezdibinā noslīkusi. Bet pa naktim preilene palikusi par vērsi, nākusi no ezera laukā un baurodama staigājusi pa muižu.

Reiz pašā pusnaktī lielckungs atsaucis modernieku un sācis šo neganti ķīvēt, kāpē šis vēršam nedodot ēst, ka tas cauras naktis baurojot. Bet modernieks sacīš pretī, ka šis jau vēršam netaupot un katrreiz pillas karkles piekraunot. Bet lielckungs no ticēš un gāš uz kūti skatīties. Kā ta, kūtī viss mierīgi, tik nu pie paša bezdibina vērsis ārdījies, kā traks.