Veļi māžojas.

60. A. Vaskis Tukumā.

Reiz gar Milzkalnes Patversmes kapiem nakti braucis Eiktmaņa tēva tēvs. Ko ticis mežā pret kapsētu, tā zirgs sācis slieties kājās un negājis uz priekšu. Braucējs gājis skatīties, vai kas nav uz ceļa. Jā, nu bijis arī, turpat zirga priekšā tāds kā melns zārks, kā. Braucējs pārmetis sev krustu un pārvilcis arī pār ceļu krustu. Tūdaļ parādība izzudusi un zirgs gājis tālāk.