Veļi māžojas.

62. Kārlis Skujiņa Smiltenes pag.

Reiz dzīvojušas divas saimnieces - draudzenes. Vecākā teikusi jaunākai: «Ja es pirmā nomiršu, tad es tev pēc nāves parādīšos.» Nomirusi vecākā saimniece. Jaunākai saimniecei, no kapsētas uz māju braucot, pie kāda tiltiņa, ceļa malā pacēlies balts stabs un atkal nozudis. Arī zirgs to redzējis, jo satrūcies un nolēcis no ceļa. Baltais stabs bijis vecās saimnieces gars.