Veļi māžojas.

63. J. A. Jansons no 46 g. v. A. Rezevskas Nogales Kārklīšos

Reiz kungam no istabas loga nozudis laulības gredzēns. Kungs uzkrāva vainu kalponei un nosprieda par sodu viņai nocirst kaklu. Kalpone gan lūdzās, ka viņa esot nevainīga, bet kungs lika tik kalpiem ņemt viņu cieti un sodīt. Beigās vēl kalpone novēlējusi, lai tad viņas asinis vienmēr paliek redzamas, jo tās ir nevainīgi izlietas asinis. Un tiešām tā ar noticis - tas asins traips redzams vēl šodien. Vēlāk nocirtuši vecu liepu pils dārzā un tur žagatas ligzdā atradies arī zudušais gredzens, tā kā kalpone patiesi bijusi nevainīga.