Veļi māžojas.

65. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Vienā muižā meitas nevarējušas pa naktim miera dabūt, jo viens skrāpējies gar sienām un rāpies augšā. Reiz meitas ap pusnakti izgājušas no istabas priekšiņā. Uzreiz pa āra durvim ieskrējis tāds švurkstis un murkšis un skrējis pa priekšiņu. Redzēt meitas nekā nav varējušas. Viena meita gadījusies švurkstam taisni ceļā un tā nosista gar zemi. Otrai meitai tas skrējis garām un tai izlicies, ka baltas ugunis uz vaiga uzgrūž. Vaigs vēl ilgi sūrkstējis un bijis pavisam sarkans. Švurkstis bijis viens būvmanis, kas nosities tad, kad māju cēluši.