Veļi māžojas.

66. Kārlis Skujiņa Valmierā.

Viena jaunava vakarā gājusi caur Valmieras veco kapsētu. Pret kādu tumšu, kokiem apaugušu celiņu, kāds saucis viņas v ārdu. Domādama, ka kāds paziņa viņu sauc, tā gājusi uz to pusi. Pie kāda kapa kaut kas dobji nodunējis: it kā smagas durvis tiktu aizvērtas. Jaunava iedomājusies par spokiem un bailēs aizbēgusi no kapsētas.