Veļi māžojas.

67. E. Poriete Lubānā. A. Aizsila kr.

Lubānas draudzē kāds no pirmiem mācītājiem bijis ļoti nikns: sitis iesvētāmos bērnus un plēsis tos aiz ausim un matiem Pēc mācītāja nāves viņa skoliņā naktīs skanējuši žēli vaidi. Ļaudis runājuši, ka tur nelabais mokot mācītāju. Atnācis jauns mācītājs, tas bijis ļoti labs. Vēl gan kādu laiku skoliņā spokojies, bet pēc tam žēlie vaidi apklusuši.