Veļi māžojas.

69. Skujiņa Smiltenē.

Smiltenes pagasta Mārtiņu mežā ir augsts kalns, ko sauc par Kūjiņu kalnu un arī par Naudas kalnu. Mārtiņu mežā ziemeļu kara laikā bijis ielenkts zviedru kara spēks. Kaujas mežā ilgušas trīspadsmit dienas un zviedri tikuši sakauti. Kūjiņu kalnā zviedri aprakuši naudas lādi un kaŗa ieročus. Naudas lāde bijusi dikti smaga un vesta pajūgā, ko vilkuši divpadsmit zirgi. Naudas lādi aprakuši sagūstītie krievi pēc zviedru pavēles. Naudas lādes racējus, zviedri pēc tam esot mežā nonāvējuši. Vēl tagad zināmā dienā un laikā redzot septiņpadsmit krievus, kas izrokot lielu biedri un atkal aizberot. Pēc tam racēji pazūdot mežā. Drīz vien mežā, kur pazuduši racēji, atskanot kliedzieni un vaimanas, tur laikam zviedri nonāvējot racējus.