Veļi māžojas.

70. P. Šmits no P. Zeltiņas Latgalē.

Viena muižniece bijusi ļoti barga un likusi savām kalponēm caurām naktim vērpt. Kad muižniece nomirusi, tad viņai arī pēc nāves nav bijis miera. Tanī istabā, kur meitas vērpušas, katru nakti dzirdēti ratiņi rūcam, lai gan vērpējas nav bijušas redzamas.